top of page

Các nguồn dữ liệu kinh tế vĩ mô tại Việt Nam

Bản tổng hợp các nguồn dữ liệu về kinh tế và thị trường tài chính - ngân hàng có thể tham khảo trong quá trình phân tích và nghiên cứu tình hình kinh tế vĩ mô và chính sách tại Việt Nam có thể được tham khảo qua slide dưới đây:103 lượt xem0 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả
bottom of page