top of page
Untitled_Panorama2.jpg
Untitled_Panorama2.jpg

Hathaway Policy - Hữu Đạo

Hathaway Policy (HWP) - cộng đồng các nhà khoa học được đào tạo bài bản tại các cơ sở đào tạo hàng đầu trong nước và quốc tế với lĩnh vực nghiên cứu chính là kinh tế & chính sách.  

Nhận thức được vai trò đặc biệt quan trọng của chính sách đối với tương lai phát triển của đất nước, tận dụng thế mạnh về học thuật bài bản và kinh nghiệm phong phú của các thành viên, nhóm kỳ vọng có thể cung cấp các tư vấn khoa học, với tầm nhìn dài hạn về các vấn đề chính sách, góp sức vào sự phát triển chung của đất nước và mong muốn khẳng định vị thế của Việt Nam trên bản đồ thế giới. 

Hữu Đạo­ là bút danh nhóm sử dụng để công bố các kết quả nghiên cứu và tư vấn chính sách của nhóm. 

Hathaway hay Hữu Đạo đều có chung một ý nghĩa, đó là khẳng định việc tồn tại của một con đường đúng đắn, phù hợp để đưa Việt Nam "sánh vai với các cường quốc năm châu", và nhóm sử dụng tên và bút danh này với ý nghĩa đặt lên vai nhóm trọng trách tìm ra con đường đó.

QUAN ĐIỂM

TIẾP CẬN

NỘI DUNG

TẦM NHÌN

TẦM NHÌN

TRỞ THÀNH   

* Tổ chức nghiên cứu độc lập về kinh tế & chính sách trên nền tảng lý luận và thực tiễn vững chắc.

* Đơn vị tư vấn những giải pháp chính sách phù hợp cho sự phát triển bền vững của Việt Nam.

* Trung tâm đào tạo “tri thức nền tảng” –  để hiểu, thực thi và hoạch định các chính sách kinh tế

Vision

QUAN ĐIỂM

Mỗi nghiên cứu và tư vấn chính sách được xây dựng trên nền tảng vững chắc của các lý thuyết khoa học, điều kiện thực tiễn của Việt Nam để giải quyết các vấn đề chính sách cho sự phát triển của Việt Nam.

Tính khách quan trong các nghiên cứu và kiến nghị chính sách đảm bảo tính mục tiêu, hiệu lực, hiệu quả và phù hợp nhất với đặc thù của từng đối tượng, từng cấp, từng ngành, từng địa phương áp dụng.

Principles
Strategy

Các tư vấn chính sách được thực hiện và đề xuất dựa trên nền tảng các trường phái lý thuyết kinh tế vĩ mô giúp trả lời các câu hỏi khác nhau:  
* Lý thuyết kinh tế phát triển (Growth Theory) giúp định hình các yếu tố nền tảng của nền kinh tế trong dài hạn.
* Lý thuyết kinh tế tân cổ điển (Neo-Classical Theory) giúp định hình cơ chế vận hành của nền kinh tế thị trường hướng tới trạng thái cân bằng tối ưu trong dài hạn.
* Lý thuyết chu kỳ kinh tế (Real Business Cycle Theory) giúp định hình cơ chế hình thành các chu kỳ kinh tế.
* Lý thuyết kinh tế (Neo) Keynessian giúp định hình tần suất và mức độ của các chu kỳ kinh tế.
Cùng với đó, phương pháp Chuẩn đoán tăng trưởng của Hausmann - Rodrik - Velasco là cách tiếp cận giúp xác định bản chất các khó khăn trong nền kinh tế được sử dụng để xác định mức ảnh hưởng của chúng và giải quyết theo thứ tự ưu tiên.

Khung tiếp cận tư vấn chính sách

Chiến lược.png

NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Công bố nghiên cứu trên các tạp chí hàng đầu thế giới

TƯ VẤN CHÍNH SÁCH

Xây dựng được các phương án chính sách phù hợp

ĐÀO TẠO

Cung cấp các khóa đào tạo kiến thức chuyên ngành từ cơ bản đến nâng cao

Operation
bottom of page