top of page

Báo cáo Thị trường lao động: Quý I/2023

“Báo cáo thị trường lao động: Quý I/2023” đã được Hathaway Policy chuẩn bị và công bố như thường lệ. Báo cáo đã phân tích và cung cấp các thông tin chính bao gồm:


- Diễn biến tổng thể của nền kinh tế cho thấy tốc độ tăng trưởng đang chững lại, chỉ tăng 3,32% so với cùng kỳ năm trước, thấp thứ 2 trong giai đoạn 2011-2023. - Thị trường lao động cũng phục hồi với tốc độ chậm:

  • Cung lao động tăng không đáng kể;

  • Lao động có việc làm tăng chậm, thậm chí giảm ở một số địa phương;

  • Tỷ lệ lao động có việc làm phi chính thức giảm;

  • Tỷ lệ thiếu việc làm và lao động không sử dụng hết tiềm năng giảm chậm.

- Trong quý có 131 văn bản được ban hành trong lĩnh vực Lao động – Tiền lương gồm: 20 văn bản cấp Trung ương, 110 văn bản cấp Địa phương, 01 văn bản nằm ngoài lĩnh vực nhưng liên quan trực tiếp đến thị trường lao động.

- Nghiên cứu quốc tế công bố trong Quý được giới thiệu liên quan đến 03 nhóm nội dung:

  • Định lương khi doanh nghiệp phải trả lương đồng đều;

  • Hiệu quả của việc mở rộng trường đại học;

  • Tương quan giữa điều kiện kinh tế vĩ mô và xu hướng lựa chọn việc làm của người lao động.

- Phân tích chuyên sâu thảo luận kết quả khảo sát do HWP thực hiện nhằm trả lời cho câu hỏi “Như thế nào là một việc làm tốt?”


Chi tiết xem tại slide dưới đây:239 lượt xem0 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

Comments


bottom of page