top of page

Báo cáo thị trường lao động Quý IV/2023

“Báo cáo thị trường lao động: Quý IV/2023” được Hathaway Policy chuẩn bị và công bố như thường lệ. Báo cáo đã phân tích và cung cấp các thông tin chính bao gồm:


-        Thị trường lao động thay đổi không đáng kể:

  • Cung lao động tiếp tục tăng nhẹ về quy mô nhưng không đổi về tỷ lệ;

  • Lao động có việc làm tiếp tục xu hướng chuyển dịch nhẹ từ khu vực Nông, lâm nghiệp và  thủy sản sang Công nghiệp và Dịch vụ;

  • Tỷ lệ lao động phi chính thức tăng ở nông thôn và giảm ở thành thị;

  • Tỷ lệ thất nghiệp và tỷ lệ thiếu việc làm giảm so với quý trước.

-       Trong Quý có 211 văn bản được ban hành trong lĩnh vực Lao động – Tiền lương (41 văn bản cấp Trung ương, 170 văn bản cấp Địa phương). 02 văn bản cấp TW đáng chú ý tập trung vào 2 nhóm nội dung chính:

  • Tăng năng suất lao động;

  • Điều chỉnh trợ cấp hàng tháng đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương.


-     Nghiên cứu quốc tế công bố trong Quý được giới thiệu gồm 04 nhóm nội dung:

  • Mất việc làm và phản ứng của hộ gia đình;

  • Bất bình đẳng giới trong thị trường lao động và những lý giải;

  • Tiềm năng của kênh tuyển dụng trực tuyến;

  • Kinh nghiệm quốc tế về các chương trình hỗ trợ lao động;


-    Phân tích chuyên sâu thảo luận về Rào cản tiếp cận an sinh xã hội của lao động phi chính thức – tổng quan từ các nghiên cứu.


Chi tiết xem tại Slides dưới đây:1 lượt xem0 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

Commentaires


bottom of page