top of page

Báo cáo Thị trường lao động Quý III/2023

“Báo cáo thị trường lao động: Quý III/2023” đã được Hathaway Policy chuẩn bị và công bố như thường lệ. Báo cáo đã phân tích và cung cấp các thông tin chính bao gồm:


-         Thị trường lao động thay đổi không đáng kể:

  • Cung lao động tiếp tục tăng về quy mô nhưng không đổi về tỷ lệ;

  • Lao động có việc làm tiếp tục chuyển dịch nhẹ từ khu vực NLNTS và CN sang DV;

  • Lao động phi chính thức tăng về quy mô nhưng giảm về tỷ trọng;

  • Tỷ lệ thất nghiệp và Tỷ lệ thiếu việc làm không đổi.

-         Trong Quý có 160 văn bản được ban hành trong lĩnh vực Lao động – Tiền lương (32 văn bản cấp Trung ương, 128 văn bản cấp Địa phương). 04 văn bản cấp TW đáng chú ý tập trung vào 3 nhóm nội dung chính:

  • Quản lý, tuyển dụng lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

  • Thu hút, trọng dụng nhân tài.

  • Phát triển thị trường lao động.

-         Nghiên cứu quốc tế công bố trong Quý được giới thiệu gồm 03 nhóm nội dung:

  • Yếu tố địa lý của tỷ lệ thất nghiệp và hàm ý về chính sách tối ưu;

  • Lợi ích của đào tạo kỹ năng mềm trong công việc;

  • Duy trì điều phối trong doanh nghiệp trước biến động vĩ mô

-         Phân tích chuyên sâu thảo luận về việc làm phi chính thức và những thách thức đối với sự phát triển của Việt Nam.


Chi tiết xem tại Slides dưới đây:1 lượt xem0 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

Comments


bottom of page