top of page

Khủng hoảng Ngân hàng và vai trò của Nhà nước

NỘI DUNG CHÍNH:


Hoạt động của ngân hàng:

- Cho vay ngắn hạn và dài hạn (hoạt động căn cốt)

- Tạo và bán các khoản cho vay

- Dịch vụ tài chính

- Quản trị rủi ro: thanh khoản, tín dụng, lãi suất, thị trường, vĩ mô và hệ thống (sự tương tác giữa các rủi ro)


Vai trò của Nhà nước:

- Các ngân hàng đóng vai trò quan trọng trong việc cải thiện phúc lợi xã hội thông qua cung cấp thanh khoản, giải quyết thông tin bất đối xứng và làm vành đai truyền dẫn trong hệ thống tiền tệ

- Nhưng ngân hàng phải đối diện với các rủi ro cố hữu dẫn tới sự sụp đổ, và điều đó có thể nhanh chóng lan truyền rộng rãi

- Vì vậy, Nhà nước bắt buộc phải điều hành trong giai đoạn ổn định và can thiệp trong giai đoạn bất ổn

- Điều tiết tính an toàn của vi mô và vĩ mô

- Đóng vai trò là người cho vay cuối cùng (LOLR); bảo hiểm tiền gửi; đình chỉ và nghị quyết; giải cứu.


Chi tiết xem tại slides dưới đây./.8 lượt xem0 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

Comments


bottom of page