top of page

Báo cáo Kinh tế vĩ mô Việt Nam 6 tháng năm 2024

Đã cập nhật: 6 thg 7

Hathaway Policy trân trọng giới thiệu "Báo cáo Kinh tế vĩ mô Việt Nam 6 tháng năm 2024". Báo cáo cung cấp cập nhật về các cân đối lớn của nền kinh tế cũng như đưa ra một số nhận định tổng quan, bao gồm:


  1. Nhóm tổng cầu

  • Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng song tốc độ tăng trưởng chỉ cao hơn 2 năm Covid-19 (2020, 2021)

  • Vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội tăng nhẹ, vốn FDI đăng ký có cải thiện nhưng chưa thực sự bứt phá, vốn FDI thực hiện trở lại mức tiềm năng trong 6 tháng

  • Kim ngạch xuất nhập khẩu đều tăng song nhập khẩu tăng mạnh hơn kéo theo xuất khẩu ròng giảm so với cùng kỳ, thặng dư thương mại khu vực FDI cao kỷ lục

  • Chi ngân sách và giải ngân vốn đầu tư công đều tăng chậm, không còn là động lực dẫn dắt tăng trưởng kinh tế năm 2024


2. Nhóm tổng cung

  • Môi trường sản xuất kinh doanh dần cải thiện; doanh nghiệp vẫn còn tâm lý bi quan; nhiều doanh nghiệp lớn vẫn gặp khó khăn, đơn hàng trở lại với tốc độ chậm, sản xuất cầm chừng, chưa có ý định đầu tư mở rộng sản xuất, kinh doanh;

  • Sản xuất công nghiệp, đặc biệt công nghiệp chế biến, chế tạo trở lại mức tăng trưởng dương song vẫn thấp so với một số năm trước và trong Covid

  • Tình trạng đóng băng của thị trường bất động sản chưa có cải thiện; các nguồn tài nguyên hoặc đang trong tình trạng khai thác quá đà; hoặc đang trong tình trạng chưa thể khai khác sử dụng được (năng lượng gió, mặt trời)…

  • Thị trường lao động vận hành chưa hiệu quả, kết nối cung cầu lao động mang tính chất cục bộ, rời rạc; lao động phi chính thức còn lớn; trình độ lao động thấp


Kết luận: Nền kinh tế có sự phục hồi nhưng các động lực tăng trưởng cần được kiểm chứng thêm. Chính sách tài khoá mở rộng tiếp tục được triển khai nhưng khó mở rộng hơn nữa, tiếp tục đặt nặng áp lực lên chính sách tiền tệ. Rủi ro tỷ giá và lạm phát vẫn tiềm ẩn. Động lực nào cho tăng trưởng kinh tế?


Chi tiết xem trong slides dưới đây:

51 lượt xem0 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

Comments


bottom of page