top of page

Công bố Báo cáo thị trường lao động: Quý I/2023

Công bố Báo cáo thị trường lao động: Quý I/2023

Hữu Đạo

Ngày 23/4/2023, Hathaway Policy đã công bố Báo cáo thị trường lao động: Quý I/2023. Ngoài các nội dung về Diễn biến thị trường lao động trong Quý 1/2023 và Tổng hợp các văn bản pháp luật được ban hành trong kỳ, điểm nhấn của Báo cáo kỳ này nằm ở hai nội dung: 

- Giới thiệu các Nghiên cứu quốc tế công bố trong kỳ liên quan đến 03 nhóm nội dung: 

    + Định lương khi doanh nghiệp phải trả lương đồng đều; 

    + Hiệu quả của việc mở rộng trường đại học;  

    + Tương quan giữa điều kiện kinh tế vĩ mô và xu hướng lựa chọn việc làm của người lao động.

- Phân tích chuyên sâu thảo luận kết quả khảo sát do HWP thực hiện nhằm trả lời cho câu hỏi “Như thế nào là một việc làm tốt?”


Xem chi tiết báo cáo tại đây./.

bottom of page