top of page

Sinh hoạt chuyên môn 15/01

1. Tìm hiểu về lạm phát: Bối cảnh Mỹ 2021

Sinh hoạt chuyên môn 15/01

Hữu Đạo

Ngày 15/1, Hathaway Policy đã tổ chức một buổi chia sẻ nhằm tìm hiểu lý thuyết về lạm phát sử dụng bối cảnh lạm phát giai đoạn cuối 2021 tại Mỹ. Buổi chia sẻ được trình bày và dẫn dắt bởi tiến sĩ Nguyễn Xuân Hải. Một số thông tin chính từ buổi chia sẻ như sau:


- Về lý thuyết, lạm phát là tốc độ thay đổi của giá cả - chỉ số cơ học có trọng số của tất cả mặt hàng - trong nền kinh tế trong một khoảng thời gian nhất định. Lạm phát thể hiện sự biến động trong sức mua của đồng tiền. Khi lạm phát tăng quá cao hoặc xuống quá thấp thì đều có thể dẫn tới khủng hoảng nền kinh tế. Điều này khiến các nhà làm chính sách luôn quan tâm giữ lạm phát ở mức ổn định thấp và họ phải áp lực lớn khi lạm phát biến động bất ngờ.


- Có 4 cơ chế dẫn tới biến động lạm phát trong nền kinh tế: cơ chế tiền tệ, cơ chế cầu kéo, cơ chế cung đẩy và cơ chế kỳ vọng. Mỗi cơ chế lại có những đối sách tương ứng phù hợp. Bên cạnh những cơ chế và biện pháp đối ứng trên, lịch sử còn chứng kiến những giai đoạn mà các chính phủ sử dụng tới các biện pháp hành chính. Những biện pháp này có hiệu quả trong ngắn hạn nhưng tiềm ẩn nguy cơ dẫn tới các vấn đề nghiêm trọng hơn trong tương lai.


Xem chi tiết hơn về chủ đề lý thuyết về lạm phát tại: Tìm hiểu về lạm phát: Bối cảnh Mỹ 2021 (P1)./.

bottom of page