top of page

Sinh hoạt chuyên môn 27/11

1. Tổng hợp – đánh giá về Chính sách hỗ trợ kinh tế hậu Covid-19; 2. Lên ý tưởng cho bài viết tiếp theo

Sinh hoạt chuyên môn 27/11

Hữu Đạo

Ngày 27/11, Hathaway Policy đã có buổi sinh hoạt chuyên môn xoay quanh chủ đề tổng hợp – đánh giá về Chính sách hỗ trợ kinh tế hậu Covid-19 và lên ý tưởng cho bài viết tiếp theo của nhóm.


Về chủ đề Chính sách hỗ trợ kinh tế hậu Covid-19, thành viên trong Nhóm đã có những tổng hợp và đánh giá như sau:


- Dịch bệnh Covid-19 đã để lại nhiều hậu quả nghiêm trọng lên kinh tế-xã hội như số ca nhiễm và tử vong gia tăng, người lao động bị mất việc làm. Trong giai đoạn 2020-2021, nhiều gói hỗ trợ đã được đưa ra, tiêu biểu là gói hỗ trợ người lao động và sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh dựa trên Quyết định 28/2021/QĐ-TTg. Trong thời gian tới, Bộ Tài chính có đề xuất gói kích cầu khoảng 40.000 tỷ đồng thông qua hỗ trợ lãi suất cho vay.


- Các gói hỗ trợ được đánh giá là kịp thời, nhanh và đảm bảo đúng đối tượng. Tuy vậy, vẫn còn tồn tại hạn chế như tỷ lệ giải ngân thấp. Các chuyên gia cho hay nền kinh tế vẫn còn nhiều dư địa cho các gói hỗ trợ kể cả khi nợ công đã ở mức cao.


Chi tiết về chủ đề Chính sách hỗ trợ kinh tế hậu Covid-19 có thể tìm thấy tại: Chính sách hỗ trợ kinh tế hậu Covid-19.


Sau chủ đề này, các thành viên đã cùng bàn bạc và thảo luận về những ý tưởng cho bài viết tiếp theo nhóm. Trọng tâm trong các kế hoạch và bài viết tiếp theo sẽ xoay quanh chủ yếu ở thị trường lao động./.

bottom of page