top of page

Gói hỗ trợ lần 2: vì an cư, lạc nghiệp!

Dịch Covid-19 đã buộc doanh nghiệp phải thay đổi, thích nghi để tiếp tục tồn tại và phát triển. Để nỗ lực của doanh nghiệp được thành công, không thể thiếu vai trò trợ giúp của Chính phủ và các chính sách cũng phải thay đổi để “thích nghi” với tình hình mới.

Gói hỗ trợ lần 2: vì an cư, lạc nghiệp!

Nhóm Chính sách Hathaway luôn cố gắng theo kịp những vấn đề chính sách trên thực tế. Xuất phát từ mục tiêu đó, đã có nhiều bài viết của nhóm tập trung bàn luận về chính sách trong cú shock của nền kinh tế Việt Nam gây ra bởi đại dịch Covid-19 trong năm 2019. 


Bài báo "Gói hỗ trợ lần 2: vì an cư, lạc nghiệp" được đăng trên Thời báo Kinh tế Sài Gòn ngày 11/09/2020 là một trong chùm bài viết của nhóm về chủ đề đó. Nội dung chính của bài là bàn luận chính sách hỗ trợ người lao động của Bộ LĐ-TB&XH trước tác động tiêu cực của Covid thông qua gói cứu trợ lần 2, trong bối cảnh nhiều ý kiến cho răng gói cứu trợ lần 1 theo Nghị quyết 42/NQ-CP ngày 9/4/2020 với tổng giá trị là 62 nghìn tỷ chưa giải ngân hết, chưa chắc đã phát huy hiệu quả mà đã tung ra gói cứu trợ lần 2 với tổng giá trị dự kiến lên tới 90 nghìn tỷ. 


Bài viết của nhóm đã làm rõ các mục tiêu chính của gói cứu trợ lần 2 bao gồm: hỗ trợ người sử dụng lao động tiếp tục duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh; hỗ trợ người sử dụng lao động một phần chi phí bồi dưỡng, đào tạo, nâng cao tay nghề cho LNĐ; hỗ trợ đối tượng NLĐ chịu ảnh hưởng nghiêm trọng của dịch bệnh mà Nghị quyết 42/NQ-CP chưa bao phủ được hết hoặc chưa đủ liều lượng. Từ đó cho thấy 2 gói hỗ trợ NLĐ không phải thay thế cho nhau mà bổ sung lẫn nhau. "Nếu gói hỗ trợ lần 1 mang tính khẩn cấp theo tinh thần “một miếng khi đói bằng một gói khi no” trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến nhanh chóng, phức tạp thì gói hỗ trợ lần 2 được kỳ vọng sẽ mang tinh thần “an cư lạc nghiệp”, theo hướng bền vững hơn, vừa hỗ trợ cho các đối tượng nhằm vượt qua khó khăn hiện tại, vừa tạo tiền đề vững chắc cho phát triển sản xuất, kinh doanh trong dài hạn./.


----------------

Xem thêm về bài viết tại: https://www.thesaigontimes.vn/307983/goi-ho-tro-lan-2-vi-an-cu-lac-nghiep.html

bottom of page