top of page

Báo cáo Thị trường lao động: Quý I/2024

Ngày 07/4/2024, Hathaway Policy đã công bố Báo cáo thị trường lao động: Quý I/2024. Bên cạnh nội dung cập nhập diễn biến thị trường lao động trong quý, Báo cáo tiếp tục giới thiệu một số chính sách mới và những nghiên cứu quốc tế đáng chú ý. Cuối cùng, Báo cáo phân tích chuyên sâu tập trung bàn luận "Lương công chức, viên chức bao giờ mới xứng đáng?".

Báo cáo Thị trường lao động: Quý I/2024


Ngày 07/4/2024, Hathaway Policy đã công bố Báo cáo thị trường lao động: Quý I/2024. Bên cạnh nội dung cập nhập diễn biến thị trường lao động trong quý, Báo cáo tiếp tục giới thiệu một số chính sách mới và những nghiên cứu quốc tế đáng chú ý. Cuối cùng, Báo cáo phân tích chuyên sâu tập trung bàn luận "Lương công chức, viên chức bao giờ mới xứng đáng?".


Báo cáo gồm những nội dung chính sau đây:

  • Tăng trưởng kinh tế tăng 5,66% so với cùng kỳ năm trước, ghi nhận một số điểm sáng như tốc độ tăng tổng sản phẩm trong nước đạt 5,66% so với cùng kỳ năm trước ; tổng giá trị hàng hóa xuất khẩu đạt 93,06 tỷ USD... [Xem chi tiết trang 4].


  • Tình hình thị trường lao động diễn biến bình thường: Cung lao động giảm nhẹ, phù hợp sự vận động bình thường của TTLĐ; Lao động có việc làm giảm nhẹ do tính chất thời vụ; Lao động phi chính thức giảm so với quý trước ở cả 2 chỉ số chung và phi nông nghiệp; Tỷ lệ thất nghiệp giảm trong khi tỷ lệ thiếu việc làm có xu hướng tăng. [Xem chi tiết trang 4].


  • Trong Quý có 204 văn bản được ban hành trong lĩnh vực Lao động – Tiền lương (19 văn bản cấp Trung ương, 185 văn bản cấp Địa phương). 02 văn bản cấp TW đáng chú ý tập trung vào nội dung chính: Cải cách tiền lương (Quyết định số 135/QĐ-TTg ngày 31/01/2024 của Thủ tướng Chính phủ về Kế hoạch thực hiện cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp) và Dự thảo Luật Việc làm. [Xem chi tiết trang 8].


  • Nghiên cứu quốc tế công bố trong Quý được giới thiệu gồm 03 nhóm nội dung: (i) Lao động phi chính thức trong nền kinh tế mới nổi; (ii) Kinh nghiệm chính sách về minh bạch thông tin thị trường lao động; (iii) Hệ quả và cơ chế tác động của tăng tuổi nghỉ hưu. [Xem chi tiết trang 9].


  • Phân tích chuyên sâu thảo luận về "Lương công chức, viên chức nhà nước bao giờ mới xứng đáng" đã bàn luân về những bất cập của cơ chế trả lương cho cán bộ công chức viên chức hiện tại, và những khó khăn của nó. [Xem chi tiết trang 15].


Chi tiết xem thêm Báo cáo tại đây./.

bottom of page