top of page
Marble Surface

Tư vấn sửa Luật Việc làm 2013

Lĩnh vực

Lao động - Việc làm

Thời gian

06/2021 - 09/2023

Tổng vốn

(triệu đồng)

2.000

Marble Surface

​Giới thiệu tóm tắt về dự án

​Mã dự án:

HPG20210615

​Mục đích:

Tư vấn sửa Luật Việc làm

Luật Việc làm được Quốc hội thông qua và ban hành năm 2013 có ý nghĩa quan trọng cho sự phát triển của thị trường lao động Việt Nam, đánh dấu một bước tiến trong nhận thức của hệ thống chính trị về phạm vi bao phủ của khái niệm người lao động và việc làm, giúp đảm bảo quyền và nghĩa vụ của người lao động trong tự do lựa chọn nghề nghiệp theo cơ chế tiền lương thỏa thuận, học tập nâng cao trình độ, v.v. Từ đó góp phần hoàn thiện môi trường pháp lý cho sự phát triển của thị trường lao động và tạo động lực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.


Sự ra đời của Luật Việc làm 2013 đã tạo điều kiện để hoạt động của các Trung tâm Dịch vụ việc làm (TTDVVL) công lập có những bước tiến đáng chú ý. Việc điều chỉnh mô hình hoạt động của các TTDVVL gắn với giải quyết chế độ Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) đóng vai trò quan trọng cho sự thành công của việc triển khai BHTN trong thực tế, khiến cho hoạt động kết nối cung – cầu lao động được kịp thời hơn, ngay khi người lao động vừa chuyển từ trạng thái có việc làm sang trạng thái thất nghiệp. 


Tuy nhiên, sau gần tám năm triển khai, Luật Việc làm cũng cho thấy một số hạn chế như về phạm vi bao phủ của BHTN; về việc thiếu chính sách hỗ trợ đối với lao động phi chính thức; về nhu cầu thực tế đòi hỏi phải phát triển “bảo hiểm thất nghiệp” thành “bảo hiểm việc làm”; cũng như về việc xây dựng bộ máy quản lý đủ mạnh để giải quyết vấn đề việc làm và giảm tỷ lệ thất nghiệp. 


Nhận thức được những hạn chế này, Quốc hội đã thông qua kế hoạch sửa đổi Luật Việc làm 2013 trong thời gian tới. 


Trên tinh thần nghiên cứu độc lập, Nhóm Chính sách Hathaway quyết định đầu tư thực hiện các nghiên cứu phục vụ công tác xây dựng Hồ sơ sửa đổi Luật Việc làm. Các kết quả nghiên cứu sẽ được công bố rộng rãi và gửi tới các cơ quan hữu quan để tham khảo trong quá trình thực hiện./.

bottom of page