top of page

Việc làm thoả đáng trong khu vực lao động phi chính thức Việt Nam

ThS. Chu Thị Lê Anh - cố vấn cao cấp của Hathaway Policy đã trình bày tham luận tại hội thảo “Triển khai chương trình hợp tác quốc tế Việt Nam - ILO về Việc làm thoả đáng 2022-2026.”

Việc làm thoả đáng trong khu vực lao động phi chính thức Việt Nam

Hữu Đạo

Ngày 25 tháng 10 năm 2023, ThS. Chu Thị Lê Anh - cố vấn cao cấp của Hathaway Policy đã trình bày tham luận với chủ đề “Việc làm thoả đáng trong khu vực phi chính thức tại Việt Nam” tại hội thảo “Triển khai chương trình hợp tác quốc tế Việt Nam - ILO về Việc làm thoả đáng 2022-2026.” Hoạt động diễn ra trong bối cảnh Việt Nam đang bước vào chu kỳ thứ tư của Khung Chương trình Quốc gia về Việc làm thỏa đáng (DWCP).


Tại sự kiện này, ThS. Lê Anh đã có những chia sẻ, phân tích và thảo luận về việc làm của người lao động trong khu vực phi chính thức khi đối chiếu với bốn trụ cột của Việc làm thoả đáng (DW): việc làm giản đơn và thu nhập thấp, quyền lợi tại nơi làm việc còn bất cập, ít được bao phủ bởi lưới an sinh xã hội và đối thoại xã hội còn yếu. Bài trình bày đã khẳng định rằng việc làm trong khu vực phi chính thức gặp rất nhiều khó khăn để có thể trở nên thoả đáng, vì vậy Nhà nước đóng một vai trò vô cùng quan trọng trong việc đảm bảo việc làm thỏa đáng cho người lao động trong khu vực phi chính thức./.


Xem thêm:bottom of page