top of page

Trao đổi: Khủng hoảng Ngân hàng và Vai trò của Chính phủ tại Chàng Ngốc Già

Trao đổi: Khủng hoảng Ngân hàng và Vai trò của Chính phủ tại Chàng Ngốc Già

Hữu Đạo

Ngày 20 tháng 03 năm 2023, TS. Nguyễn Xuân Hải – cố vấn cao cấp của Hathaway Policy đã có buổi chia sẻ với chủ đề “Khủng hoảng Ngân hàng và Vai trò của Chính phủ” (Banking Crises and the Role of the State) tại “Chàng-Ngốc-Già”. Hoạt động diễn ra trong bối cảnh cả thế giới dồn sự chú ý vào những biến động trong hệ thống ngân hàng tại Mỹ và Châu Âu.

Tại sự kiện này, TS. Hải đã có những chia sẻ, phân tích và thảo luận xoay quanh vấn đề về sự sụp đổ của Silicon Valley Bank (SVB) và biến cố tại Credit Suisse, ngân hàng lớn thứ hai Thụy Sĩ. Đặc biệt, bài trình bày đã so sánh một số điểm khác nhau căn bản giữa sự sụp đổ của SVB và Lehman Brothers (2008), thể hiện góc nhìn chuyên gia về vấn đề lo ngại khủng hoảng mang tính hệ thống, liên đới tại thời điểm đó.

Để xem lại video buổi trao đổi, có thể truy cập theo đường link:
https://www.youtube.com/watch?v=dd_g4Z6hYrM&t=1333s

bottom of page