top of page

Sinh hoạt chuyên môn 25/12/2022

Báo cáo định kỳ thị trường lao động: so sánh bảo hiểm thất nghiệp giữa các quốc gia

Sinh hoạt chuyên môn 25/12/2022

Hữu Đạo

Ngày 25/12/2022, Hathaway Policy đã tổ chức buổi sinh hoạt chuyên môn với nội dung chính xoay quanh phần phân tích chuyên sâu của báo cáo định kỳ thị trường lao động. Các thành viên đã chia sẻ và thảo luận về những đặc điểm của Bảo hiểm thất nghiệp và so sánh giữa bảo hiểm thất nghiệp giữa các quốc gia trên thế giới với Việt Nam.

Cuối buổi sinh hoạt, các thành viên đã thống nhất nội dung buổi sinh hoạt tuần tới: Trình bày về chủ đề "Kinh tế thế giới và Việt Nam 2023"./.

bottom of page