top of page

Sinh hoạt chuyên môn 11/12/2022

1. Chiến tranh công nghệ Mỹ - Trung và những ảnh hưởng tới Việt Nam;

Sinh hoạt chuyên môn 11/12/2022

Hữu Đạo

Ngày 17/12/2022, Hathaway Policy đã tổ chức buổi sinh hoạt chuyên môn với phần mở đầu là phần chia sẻ với chủ đề: "Chiến tranh công nghệ Mỹ - Trung và những ảnh hưởng tới Việt Nam". Trong phần chia sẻ, các thành viên đã thảo luận và làm rõ về khái niệm "Chiến tranh công nghệ" cũng như một số điểm đáng chú ý trong cuộc "chiến tranh công nghệ Mỹ - Trung".

Sau phần trình bày, các thành viên Hathaway Policy đã thảo luận và sắp xếp phân công một số công việc trong thời gian tới liên quan tới việc chuẩn bị công bố Báo cáo thị trường lao động: Quý 4/2022.

Cuối buổi sinh hoạt, các thành viên đã thống nhất nội dung buổi sinh hoạt tuần tới: Trình bày về chủ đề "Tổng quan kinh tế toàn cầu 2022 và khuyến nghị chính sách"

bottom of page