top of page

Công bố Báo cáo thị trường lao động: Quý III/2022

Ngày 15/10/2022, Hathaway Policy đã công bố Báo cáo Thị trường lao động: Quý III/2022.

Công bố Báo cáo thị trường lao động: Quý III/2022

Hữu Đạo

Ngày 15/10/2022, Hathaway Policy đã công bố Báo cáo thị trường lao động: Quý III/2022. Ngoài việc tổng hợp và đánh giá số liệu từ Tổng cục Thống kê, Báo cáo giới thiệu một số chính sách mới và nghiên cứu quốc tế trong kỳ và đưa ra bài phân tích chuyên sâu về quá trình phát triển của thị trường lao động Việt Nam từ 1986 tới nay.


Chi tiết xem thêm Báo cáo tại đây./.

bottom of page