top of page

Sinh hoạt chuyên môn 02/10

1. Tổng hợp các văn bản pháp luật về thị trường lao động Quý 3/2022; 2. Phân tích chuyên sâu thị trường lao động Q3/2022

Sinh hoạt chuyên môn 02/10

Hữu Đạo

Ngày 25/9, Hathaway Policy đã tổ chức buổi sinh hoạt chuyên môn với mở đầu là phần trình bày về các văn bản pháp luật được ban hành, có hiệu lực trong quý 3/2022. Trong phần trình bày, các thành viên trong nhóm đã thảo luận về một số văn bản pháp luật đáng chú ý trong quý cũng như đưa ra dự thảo về phần tổng hợp các văn bản pháp luật quý 3/2022 cho báo cáo thị trường lao động sắp tới.

Sau phần lớp Econometrics, Hathaway Policy đã tiến hành thảo luận về phần phân tích chuyên sâu thị trường lao động trong quý.

Kết thúc buổi sinh hoạt, các thành viên trong nhóm đã xác định được các công việc trong tuần cũng như nội dung của buổi sinh hoạt sắp tới./.

bottom of page