top of page

Sinh hoạt chuyên môn 25/9

1. Lớp Econometrics; 2. Các nghiên cứu quốc tế về lao động trong quý 3/2022

Sinh hoạt chuyên môn 25/9

Hữu Đạo

Ngày 25/9, Hathaway Policy đã tổ chức buổi sinh hoạt chuyên môn với mở đầu là phần lớp Econometrics. Trong phần lớp Econometrics, các thành viên đã thảo luận và tiếp tục học thêm về mô hình hồi quy tuyến tính trong Econemetrics và cách sử dụng mô hình trong Stata cũng như ôn tập lại cách làm sạch data bằng Stata.

Sau phần lớp Econometrics, Hathaway Policy trình bày và thảo luận về các nghiên cứu quốc tế về thị trường lao động được công bố trong quý 3/2022.

Kết thúc buổi sinh hoạt, các thành viên trong nhóm đã xác định được các công việc trong tuần cũng như nội dung của buổi sinh hoạt sắp tới./.

bottom of page