top of page

Sinh hoạt chuyên môn 18/9

1. Lớp Econometrics; 2. Báo cáo thị trường lao động Quý 3/2022

Sinh hoạt chuyên môn 18/9

Hữu Đạo

Ngày 18/9, Hathaway Policy đã tổ chức buổi sinh hoạt chuyên môn với mở đầu là phần lớp Econometrics. Trong phần lớp Econometrics, các thành viên đã thảo luận và học tập thêm các kiến thức về mô hình hồi quy tuyến tính trong Econemetrics và cách sử dụng mô hình trong phần mềm stata.

Sau phần lớp Econometrics, Hathaway Policy đã thảo luận về dự thảo báo cáo thị trường lao động Quý 3/2022. 

Kết thúc buổi sinh hoạt, các thành viên trong nhóm đã xác định được các công việc trong tuần cũng như nội dung của buổi sinh hoạt sắp tới./.

bottom of page