top of page

Sinh hoạt chuyên môn 11/9

1. Lớp Econometrics; 2. Tổng hợp công việc tháng 8

Sinh hoạt chuyên môn 11/9

Hữu Đạo

Ngày 11/9, Hathaway Policy đã tổ chức buổi sinh hoạt chuyên môn với mở đầu là phần lớp Econometrics. Trong phần lớp Econometrics, các thành viên đã thảo luận và học tập thêm các kiến thức về cách sử dụng Econometrics trong nghiên cứu, triển khai các đề tài khoa học và ôn tập lại cách sử dụng phần mềm Stata.

Sau phần lớp Econometrics, nhóm đã thảo luận và tổng kết các công việc đã hoàn thành trong tháng 8.

Kết thúc buổi sinh hoạt, nhóm đã xác định được một số công việc trong tuần cũng như nộ dung của buổi sinh hoạt sắp tới./.


bottom of page