top of page

Công bố Báo cáo thị trường lao động: Quý II/2022

Công bố Báo cáo thị trường lao động: Quý II/2022

Hữu Đạo

Ngày 14/8, Hathaway Policy đã chính thức công bố Báo cáo thị trường lao động: Quý II/2022. Trong buổi công bố, Hathaway Policy đã có điểm lại một số nội dung đáng chú ý trong Báo cáo. Nhóm còn thuyết trình về kết cấu và nội dung của báo cáo.


Để đọc nội dung của toàn bộ báo cáo, truy cập tại đây.

bottom of page