top of page

Sinh hoạt chuyên môn 08/5

1. Chia sẻ chuyên môn: cách tiếp cận và giải quyết vấn đề trong công việc; 2. Báo cáo thị trường lao động: Quý I/2022; 3. Giới thiệu bài giảng định giá doanh nghiệp

Sinh hoạt chuyên môn 08/5

Hữu Đạo

Ngày 08/5, Hathaway Policy đã có buổi sinh hoạt chuyên môn khởi đầu là phần chia sẻ chuyên môn về cách tiếp cận và giải quyết vấn đề trong công việc. Trong chuyên mục, các thành viên HWP đã chia sẻ một số kinh nghiệm về cách tiếp cận và giải quyết các vấn đề trong công việc và đưa ra ví dụ về một số trường hợp cụ thể.

Sau phần nội dung trên, nhóm đã tiếp tục thảo luận và chỉnh sửa nội dung, bố cục của dự thảo báo cáo thị trường lao động: Quý I/2022.

Cuối cùng, HWP đã tiến hành giới thiệu một số khái niệm, nội dung cơ bản chuẩn bị cho bài giảng: Định giá doanh nghiệp.

Kết thúc buổi sinh hoạt chuyên môn, nhóm đã xác định một số công việc trong tuần cũng như những nội dung của buổi sinh hoạt chuyên môn sắp tới: (i) Bài giảng Định giá doanh nghiệp; (ii) Điểm tin tuần tình hình lao động - việc làm tỉnh Hậu Giang.

bottom of page