top of page

Sinh hoạt chuyên môn ngày 24/4

1. Điểm tin tuần ngày 18 - 24/4; 2. Thảo luận một số dự án triển khai nội bộ.

Sinh hoạt chuyên môn ngày 24/4

Hữu Đạo

Ngày 24/4. Hathaway Policy đã có buổi sinh hoạt chuyên môn và điểm tin tức lớn trên thế giới

Về phần điểm tin tuần, nhóm đã thảo luận một số thông tin sau: (i) Tình hình Covid-19 tại Trung Quốc (ii) Xung đột giữa Nga và Ukraine, (iii) Sự kiện Sri Lanka tuyên bố vỡ nợ.

Sau phần điểm tin, Nhóm tiếp tục thảo luận về một số dự án nội bộ mà HWP sẽ triển khai trong thời gian tới. Cuối buổi sinh hoạt, nhóm đã xác định được một số công việc và nội dung sinh hoạt trong tuần tới bao gồm: (i) một số cách tiếp cận và xử lý vấn đề trong quá trình làm việc – case study cụ thể, (ii) Thảo luận, chỉnh sửa dự thảo báo cáo định kỳ về thị trường lao động Việt Nam

bottom of page