top of page

Sinh hoạt chuyên môn 03/4

1.Điểm tin: Sử dụng Deep Learning trong kinh tế vĩ mô; 2. Thảo luận báo cáo thị trường lao động: Quý I/2022

Sinh hoạt chuyên môn 03/4

Hữu Đạo

Ngày 03/4, Hathaway Policy đã có buổi sinh hoạt chuyên môn và điểm tin xoay quanh chủ đề: Sử dụng mô hình Deep Learning trong kinh tế vĩ mô.

Về chủ đề này, Nhóm đã thảo luận một số các thông tin: (i)Đặt vấn đề; (ii)Các mô hình Deep learning ứng dụng vào kinh tế vĩ mô; (iii) lý thuyết về Deep learning; (iv) Sử dụng DL vào kinh tế vĩ mô; (v) Hiệu quả của các mô hình; (vi) Thách thức trong việc ứng dụng tại Việt Nam; (vii) Kết luận.

Sau phần điểm tin, nhóm đã tiếp tục làm việc trong việc chọn format cho báo cáo thị trường lao động : Quý I/2022 cũng như thống nhất các đầu số liệu sẽ được sử dụng trong báo cáo.

Kết thúc buổi họp, các thành viên đã thống nhất được nội dung làm việc và sinh hoạt ở tuần tới là Tổ chức buổi hội thảo mở chủ đề:"Nợ công – vay mượn của chính phủ, ảnh hưởng như thế nào đến khu vực tư nhân", và một số thảo luận công việc nội bộ của HWP

bottom of page