top of page

Sinh hoạt chuyên môn 13/3

1. Điểm tin: Xung đột Nga – Ukraine và những ảnh hưởng tới kinh tế thế giới; 2. Ảnh hưởng của giá dầu tới kinh tế Việt Nam; 3. Brainstorm xây dựng cơ sở lý thuyết cho báo cáo lao động.

Sinh hoạt chuyên môn 13/3

Hữu Đạo

Ngày 13/3, Hathaway Policy đã có buổi sinh hoạt chuyên môn và điểm tin tuần xoay quanh chủ đề xung đột Nga – Ukraine và những ảnh hưởng tới kinh tế thế giới.

Về chủ đề này, nhóm đã thảo luận một số các thông tin: (i) Nguyên nhân của cuộc xung đột; (ii) Một số biện pháp trừng phạt của thế giới đối với Nga; (iii) Ảnh hưởng của cuộc xung đột tới kinh tế Nga và nền kinh tế thế giới.

Sau phần điểm tin, Nhóm tiếp tục làm việc review dissertation về ảnh hưởng của giá dầu tới kinh tế Việt Nam. Cuối cùng, Nhóm đã tổ chức brainstorm về một số nội dung, cơ sở lý luận cụ thể trong báo cáo thị trường lao động định kỳ. Kết thúc buổi họp, các thành viên đã thống nhất được nội dung làm việc và sinh hoạt ở tuần tới là chuyên mục điểm tin tuần và lên dự thảo xây dựng bộ chỉ tiêu.

bottom of page