top of page

Sinh hoạt chuyên môn 12/02

1. Dự án “Hathaway Junior Club”; 2. Dự án “Báo cáo định kỳ thị trường lao động Việt Nam”; 3. Bàn bạc kế hoạch tương lai của Hathaway

Sinh hoạt chuyên môn 12/02

Hữu Đạo

Ngày 12/2, trong không khí năm mới Nhâm Dần, Hathaway Policy đã có buổi làm việc đầu tiên với nhiều nội dung đáng chú ý đó là dự án “Hathaway Junior Club”, dự án “Báo cáo định kỳ thị trường lao động Việt Nam” và thảo luận về kế hoạch tương lai của Hathaway.


Về Hathaway Junior Club, qua việc quan sát thực tiễn các khó khăn của sinh viên Việt Nam trong việc hoàn thành khóa luận tốt nghiệp và thực hiện các đề án nghiên cứu khoa học, dự án này được thành lập với mục đích hỗ trợ các sinh viên năm cuối của chương trình đại học cử nhân hoàn thành luận án tốt nghiệp cũng các sinh viên đang có nguyện vọng thực hiện các nghiên cứu khoa học. Chương trình được dự kiến triển khai vào cuối năm 2022.


Về Báo cáo định kỳ thị trường lao động Việt Nam, sau chuỗi bài về thị trường lao động của Nhóm trong năm 2021, Nhóm đã xác định đây là một lĩnh vực cụ thể cần tập trung trong năm 2022 nhằm giúp tất cả các thành viên đều có hiểu biết nhất định về chủ đề lao động. Báo cáo sẽ gồm 2 phần chính, Số liệu và Báo cáo chuyên sâu. Dự kiến báo cáo này sẽ được công bố theo từng quý, bắt đầu từ tháng 7 năm 2022.


Thông qua buổi bàn bạc và trao đổi về kế hoạch trong tương lai của từng thành viên, kế hoạch trong năm 2022 sẽ gồm nâng cao năng lực của các thành viên thông qua các hoạt động:


- Hiểu về think tank và kế hoạch phát triển think tank ra sao

- Học thêm về Quản lý Dự án (Project Management)

- Tập huấn về Kinh tế Lượng

- Củng cố thêm kiến thức nền tảng về Kinh tế học


Bên cạnh đó, Hathaway Policy sẽ tiếp tục phát triển và tổ chức các hoạt động liên quan tới chuyên mục điểm tin, tọa đàm định kỳ theo chủ đề, xuất bản/giới thiệu sách. Với những kế hoạch được đề đạt ra trong buổi họp này, năm 2022 hứa hẹn sẽ là một năm thành công đối với Hathaway Policy./.

bottom of page