top of page

Sinh hoạt chuyên môn 18/12

1. Sinh hoạt chuyên môn theo chủ đề; 2. Thảo luận về Tọa đàm “Thị trường tài chính Việt Nam: Quá trình hình thành và phát triển”; 3. Thảo luận về logo mới của Hathaway Policy

Sinh hoạt chuyên môn 18/12

Hữu Đạo

Ngày 18/12, Hathaway Policy đã có buổi làm việc và sinh hoạt chuyên môn theo 3 nhóm chủ đề: sinh hoạt chuyên môn về chủ đề Việc làm xanh, thảo luận nhằm chốt 3 nhóm nội dung chính của buổi tọa đàm và phân công nhiệm vụ chi tiết và thảo luận về logo mới của Hathaway Policy.


Trong buổi thảo luận về buổi tọa đàm “Thị trường tài chính Việt Nam: Quá trình hình thành và phát triển”, khung nội dung chính được ấn định bao gồm 3 phần:


- Khái quát quá trình hình thành và phát triển của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, hệ thống ngân hàng, thị trường chứng khoán

- Xu thế và định hướng phát triển trong thời gian tới

- Vai trò của thị trường tài chính đối với sự phát triển kinh tế - xã hội ở Việt Nam


Buổi tọa đàm sẽ được diễn ra vào sáng Chủ nhật ngày 25/12, thời gian dự kiến là 9h30-12h. Thông tin chi tiết về buổi tọa đàm sẽ được cập nhât trên page Facebook chính thức của nhóm tại đây./.

bottom of page