top of page

Sinh hoạt chuyên môn 11/12

1. Chuẩn bị cho buổi tọa đàm tháng 12; 2. Hoàn thiện dàn bài cho bài viết tiếp theo của nhóm; 3. Sinh hoạt chuyên môn theo chủ đề

Sinh hoạt chuyên môn 11/12

Hữu Đạo

Ngày 11/12, Hathaway Policy đã có buổi làm việc nhằm chuẩn bị cho buổi tọa đàm về Thị trường tài chính sẽ diễn ra vào ngày 25/12 với khách mời là ông Đỗ Ngọc Quỳnh và hoàn thiện nốt dàn bài cho bài viết tiếp theo của Nhóm. Bên cạnh đó, các thành viên đã cùng sinh hoạt với nhau theo chủ đề Mục tiêu quản lý kinh tế vĩ mô. Kết thúc buổi làm việc, các thành viên trong Nhóm đã được phân công nhiệm vụ để chuẩn bị cho buổi tọa đàm. Trong buổi làm việc tiếp theo, thành viên trong Nhóm sẽ tiếp tục sinh hoạt chuyên môn theo chủ đề và tiếp tục chuẩn bị cho buổi tọa đàm./.

bottom of page