top of page

Sinh hoạt chuyên môn 20/11

1. Tổng kết các công việc còn tồn đọng và chuẩn bị cho công việc còn lại trong năm; 2. Chuẩn bị cho buổi tọa đàm tháng 12

Sinh hoạt chuyên môn 20/11

Hữu Đạo

Ngày 20/11, Hathaway Policy đã có buổi làm việc trực tiếp nhằm tổng kết các công việc còn tồn đọng và chuẩn bị cho các công việc còn lại trong năm và chuẩn bị cho tọa đàm tháng 12. Thông qua việc tổng hợp các công việc, các thành viên trong Nhóm đã có định hình rõ ràng hơn về mức độ cấp thiết và tính chất của từng công việc trong định hướng ngắn hạn và dài hạn của nhóm, từ đó sắp xếp thời gian và mức độ ưu tiên một cách phù hợp.


Sau khi tổ chức và sắp xếp các công việc, Nhóm đã cùng thảo luận về chủ đề và khách mời cho buổi tọa đàm sẽ diễn ra vào tháng 12 năm 2021. Khách mời dự kiến là ông Đỗ Ngọc Quỳnh và thời gian tổ chức là 25/12/2021. Buổi tọa đàm sẽ được làm theo hình thức bàn tròn thảo luận. Nội dung chính của buổi tọa đàm sẽ bao gồm quá trình phát triển của thị trường tài chính từ năm 1985 đến nay, những thay đổi lớn về chính sách của Việt Nam và Quốc tế.


Kết thúc buổi làm việc, nội dung được triển khai trong tuần tiếp theo đó là chuyên mục điểm tin và lên ý tưởng cho bài viết của nhóm./.

bottom of page