top of page

Sinh hoạt chuyên môn 28/08

Ngày 28/8/2021, Hathaway Policy sinh hoạt chuyên môn xoay quanh ba nội dung: (i) Thiếu hụt lao động sau đại dịch ở Việt Nam; (ii) Xác định ngành mũi nhọn cho nền kinh tế; và (iii) Thế nào là "giá trị" trong học thuyết của Marx?

Sinh hoạt chuyên môn 28/08

Hữu Đạo

Ngày 28/8/2021, Hathaway Policy sinh hoạt chuyên môn xoay quanh ba nội dung: (i) Thiếu hụt lao động sau đại dịch ở Việt Nam; (ii) Xác định ngành mũi nhọn cho nền kinh tế; và (iii) Thế nào là "giá trị" trong học thuyết của Marx?./.

bottom of page