top of page

Họp định kỳ: Phát triển và mở rộng

Hathaway Policy bổ sung nhân sự; thí điểm dự án mới.

Họp định kỳ: Phát triển và mở rộng

Hữu Đạo

Sáng 07/8/2021, trong bối cảnh dịch bệnh tiếp tục hoành hành, Hathaway Policy (HWP) tiếp tục duy trì sinh hoạt định kỳ trực tuyến qua nền tảng Google Meet. Trong buổi họp, Nhóm kết nạp thêm 01 thành viên mới, hứa hẹn đem những góc nhìn thời đại tới không chỉ các buổi sinh hoạt của nhóm mà cả những bài viết, nghiên cứu mang tính chuyên sâu. Cũng trong buổi họp, Nhóm bắt đầu lên kế hoạch cho dự án đào tạo mới, tập trung phát triển kỹ năng viết cho không chỉ các thành viên trong Hathaway mà cả những bạn thuộc mạng lưới cộng tác viên nói chung./.

bottom of page