top of page

Họp định kỳ 15-5-2021

Hathaway Policy đã có buổi làm việc định kỳ sáng thứ 7 hàng tuần vào sáng nay (15-5-2021). Do tình hình dịch bệnh Covid-19, buổi họp được tổ chức bằng hình thức trực tuyến.

Họp định kỳ 15-5-2021

Hữu Đạo

Hathaway Policy (HWP) đã có buổi làm việc định kỳ thứ 7 hàng tuần vào sáng 15/5/2021. Do tình hình dịch bệnh Covid-19, buổi họp được tổ chức bằng hình thức trực tuyến. Các nhóm công việc chính được báo cáo chi tiết bởi các trưởng nhóm phụ trách, bao gồm:


- Xây dựng và hoàn thiện website: cơ bản hoàn thành khung nội dung cũng như hình thức; định hình format tóm tắt các nghiên cứu của Nhóm; logo cũng đang được thiết kế dựa trên những ý tưởng ban đầu về giá trị cốt lõi của Nhóm. 


- Công tác chuyên môn: đẩy nhanh tiến độ đào tạo nội bộ, đồng thời mở rộng nội dung đào tạo. 


- Xây dựng chiến lược: khẩn trương hoàn thiện trong thời gian sớm nhất có thể. 


- Công tác quản trị: cơ bản hoàn thành. 


Bên cạnh đó, Nhóm tiếp tục xây dựng danh sách đối tác tiềm năng và tiêu chuẩn nhân sự, phục vụ công tác tuyển dụng và đánh giá công việc lâu dài./.

bottom of page