top of page

Th 7, 15 thg 1

|

Zoom Online

US Inflation in 2021 - A case study

TS. Nguyễn Xuân Hải chia sẻ về chủ đề lạm phát ở Mỹ giai đoạn cuối năm 2021.

Registration is closed
See other events
US Inflation in 2021 - A case study
US Inflation in 2021 - A case study

Thời gian & Địa điểm

10:00 15 thg 1, 2022

Zoom Online

Giới thiệu về sự kiện

Đăng ký để nhận link tham dự trực tuyến hoặc tham dự trực tiếp tại trụ sở của Nhóm Chính sách Hathaway.

Buổi chia sẻ tận dụng bối cảnh lạm phát giai đoạn cuối 2021 tại Mỹ để xác lập nền tảng kiến thức về lạm phát, những vấn đề cần quan tâm, các biến động thường thấy dẫn đến sự thay đổi lạm phát trong nền kinh tế và những đối sách thường được sử dụng để điều chỉnh nền kinh tế khi lạm phát thay đổi.

Chia sẻ sự kiện

bottom of page