top of page

Th 7, 18 thg 9

|

Zoom Meeting

Sinh hoạt chuyên môn 18/9

1. Tóm tắt sự kiện nổi bật; 2. Chính phủ kiến tạo: Lý do và nội hàm; 3. Website của Nhóm: Cập nhật và sử dụng.

Registration is Closed
See other events
Sinh hoạt chuyên môn 18/9
Sinh hoạt chuyên môn 18/9

Thời gian & Địa điểm

9:00 18 thg 9, 2021 – 12:00 GMT+7

Zoom Meeting

Giới thiệu về sự kiện

Buổi họp chuyên môn ngày 18/9 dự kiến bao gồm hai phần chính.

- Phần 1 bao gồm 2 bài chính bày về các sự kiện nổi bật gần đây và nghiên cứu về chính phủ kiến tạo/khởi tạo.

- Phần 2 (nội bộ) tập trung vào thảo luận cấu trúc của website của Nhóm để triển khai cập nhật và đưa vào sử dụng.

Chi tiết trong phần chương trình.

Lên lịch


  • 1 giờ

    Tóm tắt sự kiện nổi bật trong tuần

    Zoom Meeting

  • 1 giờ

    Chính phủ kiến tạo: Lý do và nội hàm

    Zoom Meeting
Có sẵn 1 mục khác

Chia sẻ sự kiện của bạn

bottom of page