top of page

Th 7, 04 thg 9

|

Zoom Meeting

Sinh hoạt chuyên môn

1. Tìm hiểu về tạo và phân tích kịch bản tăng trưởng kinh tế 2. Lắng nghe và thảo luận về Tư bản tập 1 (Karl Marx) 3. Kỹ năng viết: Lộ trình tập viết

Thời hạn đăng ký đã kết thúc.
Xem các Sự kiện khác
Sinh hoạt chuyên môn
Sinh hoạt chuyên môn

Thời gian & Địa điểm

9:00 04 thg 9, 2021 – 12:00 GMT+7

Zoom Meeting

Lên lịch


  • 3 giờ

    Sinh hoạt chuyên môn

    Online

Chia sẻ sự kiện của bạn

bottom of page