top of page

Th 7, 25 thg 9

|

Zoom Meeting

Họp chuyên môn định kỳ 25/9

1. Họp nội bộ về truyền thông; 2. Tổng hợp - bình luận sự kiện tuần; 3. Presentation: "A historical walk through financial reform"

Registration is Closed
See other events
Họp chuyên môn định kỳ 25/9
Họp chuyên môn định kỳ 25/9

Thời gian & Địa điểm

9:00 25 thg 9, 2021 – 12:00

Zoom Meeting

Giới thiệu về sự kiện

Nhóm Chính sách Hathaway tiếp tục tổ chức buổi sinh hoạt chuyên môn sáng thứ bảy 25/9 với ba nội dung chính: (i) Họp nội bộ về định hướng truyền thông; (ii) Tổng hợp - bình luận sự kiện tuần; và (iii) A presentation: "A historical walk through financial reforms: An incentive-based analysis of regulation".

Hai nội dung (ii) và (iii) mở cho mọi người, trong đó nội dung (iii) sẽ được trình bày bằng tiếng Anh.

Lên lịch


  • 1 giờ

    Họp nội bộ định hướng truyền thông

    Zoom Meeting

  • 1 giờ

    Tổng hợp - bình luận sự kiện tuần

    Zoom Meeting
Có sẵn 1 mục khác

Chia sẻ sự kiện của bạn

bottom of page