top of page

CN, 15 thg 1

|

Zoom Meeting

Curbing Inflation and Supporting Growth: the Evolution of Vietnam Central Bank’s Monetary Policy Conduct

Registration is closed
See other events
Curbing Inflation and Supporting Growth: the Evolution of Vietnam Central Bank’s Monetary Policy Conduct
Curbing Inflation and Supporting Growth: the Evolution of Vietnam Central Bank’s Monetary Policy Conduct

Thời gian & Địa điểm

09:00 GMT+7 15 thg 1, 2023 – 10:30 GMT+7 16 thg 1, 2023

Zoom Meeting

Giới thiệu về sự kiện

TS. Đỗ Hoàng Phương trao đổi và chia sẻ về nghiên cứu mới của mình về Thực thi Chính sách Tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Chia sẻ sự kiện của bạn

bottom of page