top of page

Welfare States

Price

$0

Duration

13 Tuần

Enroll

About the Course

Khoá học xây dựng dựa trên khóa học cùng tên của Paul Krugman. Tuy nhiên, khoá được xây dựng theo phương pháp "reading group" với các học viên chủ động luân phiên trình bày.

Your Instructor

Discussion course

Discussion course

Hello. Đây là lời giới thiệu về tôi.

bottom of page