top of page

Sinh hoạt chuyên môn 17/4

1. Nợ công – vay mượn của chính phủ, ảnh hưởng như thế nào đến khu vực tư nhân; 2. Báo cáo thị trường lao động: Quý I/2022

Sinh hoạt chuyên môn 17/4

Hữu Đạo

Ngày 17/04, Hathaway Policy đã tổ chức buổi thảo luận mở với chủ đề "Nợ công – vay mượn của chính phủ, ảnh hưởng như thế nào đến khu vực tư nhân". Buổi thảo luận dưới sự chủ trì của TS. Nguyễn Trường Giang đã diễn ra thành công tốt đẹp.

Sau buổi thảo luận, nhóm đã tổ chức thảo luận nội bộ về dự thảo báo cáo thị trường lao động định kỳ quý về nội dung của báo cáo cũng như định hướng và phân tích chuyên sâu trong báo cáo.

Kết thúc buổi sinh hoạt chuyên môn, các thành viên đã thống nhất được nội dung làm việc và sinh hoạt trong buổi tới  là chuyên mục điểm tin tuần và thảo luận một số dự án nội bộ của HWP.

bottom of page