top of page

A Prelude to the Seminar on Oct. 9

Trao đổi với diễn giả trước buổi seminar

A Prelude to the Seminar on Oct. 9

Hữu Đạo

Sáng 02/10, Hathaway Policy và đại diện Nhóm Nghiên cứu kinh tế - tài chính có buổi giao lưu với diễn giả Đăng Du để chuẩn bị cho buổi Seminar vào 09/10/2021 lúc 9h30am.


"A Prelude to Seminar" có thể được xem ở đây.


Đăng ký tham gia trực tiếp qua Zoom: https://www.huudao.com/event-details/history-of-financial-reforms-in-the-us


Xem trực tiếp tại: https://www.huudao.com/streaming


Để có thêm thông tin, xin liên hệ hathaway.pg@gmail.com ./.

bottom of page