top of page

CN, 27 thg 3

|

Zoom Online

Vai trò của Chính phủ: Đánh thuế ai? - Hỗ trợ ai?

Đăng ký để nhận link tham dự trực tuyến.

Registration is closed
See other events
Vai trò của Chính phủ: Đánh thuế ai? - Hỗ trợ ai?
Vai trò của Chính phủ: Đánh thuế ai? - Hỗ trợ ai?

Thời gian & Địa điểm

9:00 27 thg 3, 2022 – 10:30 GMT+7

Zoom Online

Giới thiệu về sự kiện

Hathaway Policy tổ chức buổi thảo luận mở về chủ đề "Vai trò của Chính phủ: Đánh thuế ai? - Hỗ trợ ai?". Buổi thảo luận sẽ đưa đến quan điểm về chính sách trong việc thiết kế thuế và thiết kế các chính sách hỗ trợ thông qua việc phân tích các tình huống cụ thể.

Tham khảo các tình huống được thảo luận tại đây: 

https://www.huudao.com/discussions/thao-luan-can-nhac/vai-tro-cua-chinh-phu-danh-thue-ai-ho-tro-ai.

Chia sẻ sự kiện của bạn

bottom of page